De vijftiende tentdienst op zondag 2 september om 9.30 uur en het eerste Koffieconcert in de Nicolaaskerk

Ook dit jaar wordt er tijdens de Wiejese Diekdaegen een oecumenische viering gehouden, echter niet om 10 uur maar in verband het drukke programma tijdens deze 25-jarige Diekdaegen om 9.30 uur.

De werkgroep taakgroep oecumene is al weer druk bezig met de voorbereiding van deze viering. Voorganger is de pastoraal werker Clazien Broekhof die ook al 25 jaar werkzaam is in het jongere pastoraat ven de Lebuines parochie

Het thema is “Lekker belangrijk “. Het 60-jarige mannenkoor verleend haar medewerking. Waar de collecte naar toe gaat is nu nog niet bekend maar meestal is het een plaatselijk of klein Sallands doel of initiatief.

Het Koffie drinken na afloop, is dit jaar niet in de tent maar in de kerk waar je vanaf 11.15 uur kunt genieten van het inmiddels bekende maandelijkse koffieconcert.  

Voor u spelen “The Northern Trombone Ensemble “onder leiding van Jelle van der Wal.

Het programma is gevarieerd en zal bestaan uit, zowel klassiek als moderne stukken en past goed in de sfeer van de Wiejese Diekdaegen. “Het Noord Nederlands Trombone Ensemble is vorig jaar opgericht. Puur uit enthousiasme voor het prachtige geluid dat meerdere trombone samen kunnen voortbrengen. Vorig jaar heeft dit kersverse ensemble haar eerste optreden mogen beleven in de Nicolaas kerk te Wijhe. Met veel plezier keren dit jaar terug om u nogmaals te laten genieten van de trombone. U kunt genieten van verschillende bezettingen (3, 4, 5 of 6 trombones) en muziek uit verschillende perioden,

Met als bindende factor het enorme speelplezier wat we er als trombonisten zelf aan beleven en voor u de garantie van de prachtige warme en sonore samenklank van meerdere trombones.

Kortom: genieten voor iedereen.

Dus het is lekker belangrijk dat uw bij al deze vieringen en/of het concert  aanwezig bent.